Monday, March 21, 2011

Too nice?

I have a confession. Everytime, when I heard talk about somebody being too nice or too kind, I see red. I just can't undestand how positive behaviour is turned to be negative and bad. For example people who are targets of bullying aren't responsible of that, because they are too nice or too kind. They are targets, because bullies behave in an inappropriate way. Our world would be much better, if more of us would pay attention to our own behaviour and be nicer/kinder.

Nice/kind to me is something, that doesn't hurt others or ourselves. We have right to be treated in a civilized way, we have a right to have our own voice and we have a right to live without threat of violence. Then we have a responsibility to say aloud, when somebody hurts us, we have a resposibility to make clear, when somebodys behaviour hurts us. Too many times we just swallow the concequences of inappropriate behaviour and the hurt that it causes.

We really should think, what is our idea of of nice child. If nice means easy, silent almost invisible child, one that doesn't cause us any work, I would think twice. Because, then we don't think the best of the child, we think only ourselves. If we want children to grow genuinely nice/kind, they need to be assertive. They need to be able to stand up and defend themselves and their opinions. And the same time they should be able to listen others and be empathic. It's not impossible to be nice/kind to others and same time to oneself, it just requires more energy and work.

Are you nice/kind to others? Are you nice/kind to yourself?

Tuesday, March 15, 2011

Oikeudenmukaisuus on subjektiivinen kokemus

Kävin kuuntelemassa Vox Helsinkiä, jossa puhui Martti Koskenniemi oikeudenmukaisuudesta. Puhe herätti minussa monenlaisia ajatuksia. Me puhumme usein oikeudenmukaisuudesta ikään kuin maailmassa olisi yksi kaikkien mielestä sama oikeudenmukaisuus. Vaikkakin olisimme tiettyyn pisteeseen saakka samaa mieltä siitä, mikä on oikeudenmukaista, oikeudenmukaisuus on aina subjektiivinen kokemus. Siksi joudumme kerta toisensa jälkeen määrittelemään, mikä on oikeudenmukaista juuri tässä tilanteessa, juuri tässä hetkessä, juuri näiden ihmisten kesken. Koskenniemi sanoi puheessaan, että olemme ulkoistaneet tämänkin vaikean asian asiantuntijoille. Ongelma vain on se, etteivät asiantuntijatkaan kykene määrittelemään oikeudenmukaisuutta niin selkeästi meille, että kykenisimme käyttämään määritelmää omassa elämässämme ja kokemaan, että elämä olisi silloin oikeudenmukaista. Koskenniemi totesikin, että tällaisen vallan antaminen asiantuntijoille aiheuttaa vaaran siitä, että kukaan ei ota itse vastuuta. Kun vastuu ei tunnu olevan kenelläkään, se aiheuttaa epäoikeudenmukaisuuden kokemuksen kasvamista.

Sovittelussa on tarkoitus siirtää painopistettä takaisin asiantuntijoilta, viralliselta järjestelmältä, niille, jotka ovat asiantuntijoita omassa elämässään. Sovittelussa tarjotaan osapuolille mahdollisuus määrittää yhdessä keskustelun kautta se, mikä on heille oikeudenmukaista juuri siinä tilanteessa, jossa he ovat. He saavat määritellä hyvitykset ja korvaukset siten, että kaikki kokevat ratkaisun oikeudenmukaiseksi. Edes hetkellisen oikeudenmukaisuuden kokemuksen saavuttaminen vaatii työtä ja ennen kaikkea se vaatii osapuolilta halukkuutta osallistua prosessiin avoimin mielin, jotta he kykenevät kuulemaan, mitä muilla osapuolilla on sanottavana.

Sovittelutilanteiden ohjaaminen on haastavaa vapaaehtoistyötä. Helpommaksi sitä ei tee se tosiasia, että meillä on kaikilla on, välillä hyvin voimakas, näkemys siitä, mikä on missäkin tilanteessa oikeudenmukaista. Sovittelijan pitäisi kyetä reflektoimaan omia asenteitaan ja sitä, mistä hänen näkemyksensä oikeudenmukaisuudesta kumpuaa. Tämä siksi, että hän kykenisi jättämään oikeudenmukaisuuden määrittelemisen sovittelun osapuolille. Sovittelijan tärkein työ ei ole määrittää, mikä on juuri tässä tilanteessa oikeudenmukaista, vaan hänen työnsä on varmistaa, että kaikki saavat äänensä kuuluviin ja että osapuolten mielestä saavutettu ratkaisu on oikeudenmukainen. Paras tulos sovittelusta on se, että kaikki osapuolet lähtiessään kokevat tulleensa kuulluksi ja kokevat, että juuri tässä asiassa ja tässä hetkessä on saatu yhdessä aikaan oikeudenmukainen ratkaisu.

Haastan kaikki tarkkailemaan itseään ja miettimään eri tilanteissa, mikä juuri tässä olisi mielestäni oikeudenmukaista? Mihin omat ajatukseni juuri tässä tilanteessa perustuvat? Voisiko tilanteessa jollain muulla olla toisenlainen käsitys oikeudenmukaisuudesta ja mihin se voisi perustua? Mitä voisin itse tehdä, jotta ihmiset ympärilläni kokisivat tulleensa kohdelluksi oikeudenmukaisesti?