Monday, March 21, 2011

Too nice?

I have a confession. Everytime, when I heard talk about somebody being too nice or too kind, I see red. I just can't undestand how positive behaviour is turned to be negative and bad. For example people who are targets of bullying aren't responsible of that, because they are too nice or too kind. They are targets, because bullies behave in an inappropriate way. Our world would be much better, if more of us would pay attention to our own behaviour and be nicer/kinder.

Nice/kind to me is something, that doesn't hurt others or ourselves. We have right to be treated in a civilized way, we have a right to have our own voice and we have a right to live without threat of violence. Then we have a responsibility to say aloud, when somebody hurts us, we have a resposibility to make clear, when somebodys behaviour hurts us. Too many times we just swallow the concequences of inappropriate behaviour and the hurt that it causes.

We really should think, what is our idea of of nice child. If nice means easy, silent almost invisible child, one that doesn't cause us any work, I would think twice. Because, then we don't think the best of the child, we think only ourselves. If we want children to grow genuinely nice/kind, they need to be assertive. They need to be able to stand up and defend themselves and their opinions. And the same time they should be able to listen others and be empathic. It's not impossible to be nice/kind to others and same time to oneself, it just requires more energy and work.

Are you nice/kind to others? Are you nice/kind to yourself?

Tuesday, March 15, 2011

Oikeudenmukaisuus on subjektiivinen kokemus

Kävin kuuntelemassa Vox Helsinkiä, jossa puhui Martti Koskenniemi oikeudenmukaisuudesta. Puhe herätti minussa monenlaisia ajatuksia. Me puhumme usein oikeudenmukaisuudesta ikään kuin maailmassa olisi yksi kaikkien mielestä sama oikeudenmukaisuus. Vaikkakin olisimme tiettyyn pisteeseen saakka samaa mieltä siitä, mikä on oikeudenmukaista, oikeudenmukaisuus on aina subjektiivinen kokemus. Siksi joudumme kerta toisensa jälkeen määrittelemään, mikä on oikeudenmukaista juuri tässä tilanteessa, juuri tässä hetkessä, juuri näiden ihmisten kesken. Koskenniemi sanoi puheessaan, että olemme ulkoistaneet tämänkin vaikean asian asiantuntijoille. Ongelma vain on se, etteivät asiantuntijatkaan kykene määrittelemään oikeudenmukaisuutta niin selkeästi meille, että kykenisimme käyttämään määritelmää omassa elämässämme ja kokemaan, että elämä olisi silloin oikeudenmukaista. Koskenniemi totesikin, että tällaisen vallan antaminen asiantuntijoille aiheuttaa vaaran siitä, että kukaan ei ota itse vastuuta. Kun vastuu ei tunnu olevan kenelläkään, se aiheuttaa epäoikeudenmukaisuuden kokemuksen kasvamista.

Sovittelussa on tarkoitus siirtää painopistettä takaisin asiantuntijoilta, viralliselta järjestelmältä, niille, jotka ovat asiantuntijoita omassa elämässään. Sovittelussa tarjotaan osapuolille mahdollisuus määrittää yhdessä keskustelun kautta se, mikä on heille oikeudenmukaista juuri siinä tilanteessa, jossa he ovat. He saavat määritellä hyvitykset ja korvaukset siten, että kaikki kokevat ratkaisun oikeudenmukaiseksi. Edes hetkellisen oikeudenmukaisuuden kokemuksen saavuttaminen vaatii työtä ja ennen kaikkea se vaatii osapuolilta halukkuutta osallistua prosessiin avoimin mielin, jotta he kykenevät kuulemaan, mitä muilla osapuolilla on sanottavana.

Sovittelutilanteiden ohjaaminen on haastavaa vapaaehtoistyötä. Helpommaksi sitä ei tee se tosiasia, että meillä on kaikilla on, välillä hyvin voimakas, näkemys siitä, mikä on missäkin tilanteessa oikeudenmukaista. Sovittelijan pitäisi kyetä reflektoimaan omia asenteitaan ja sitä, mistä hänen näkemyksensä oikeudenmukaisuudesta kumpuaa. Tämä siksi, että hän kykenisi jättämään oikeudenmukaisuuden määrittelemisen sovittelun osapuolille. Sovittelijan tärkein työ ei ole määrittää, mikä on juuri tässä tilanteessa oikeudenmukaista, vaan hänen työnsä on varmistaa, että kaikki saavat äänensä kuuluviin ja että osapuolten mielestä saavutettu ratkaisu on oikeudenmukainen. Paras tulos sovittelusta on se, että kaikki osapuolet lähtiessään kokevat tulleensa kuulluksi ja kokevat, että juuri tässä asiassa ja tässä hetkessä on saatu yhdessä aikaan oikeudenmukainen ratkaisu.

Haastan kaikki tarkkailemaan itseään ja miettimään eri tilanteissa, mikä juuri tässä olisi mielestäni oikeudenmukaista? Mihin omat ajatukseni juuri tässä tilanteessa perustuvat? Voisiko tilanteessa jollain muulla olla toisenlainen käsitys oikeudenmukaisuudesta ja mihin se voisi perustua? Mitä voisin itse tehdä, jotta ihmiset ympärilläni kokisivat tulleensa kohdelluksi oikeudenmukaisesti?

Thursday, February 17, 2011

Oikeutta?

Olen tällä viikolla osallistunut kahtena päivänä luennoille, joissa aiheena on ollut rikokset, niistä annettavat rangaistukset ja rangaistusten täytäntöönpano. Aihe on kiehtova ja herättää aika ajoin kiivastakin keskustelua oikeudenmukaisuudesta ja siitä, onko rangaistuskäytäntömme riittävän tiukka.

Päällimmäisin ajatukseni liittyy siihen, että rangaistuksen tarkoitus on aina aiheuttaa jonkinlaista kärsimystä rangaistuksen kohteelle. Tarkoitus ei ole kostaa tapahtunutta tekijälle ja siksi rankaiseminen onkin siirretty viranomaisille, jotka puolestaan noudattavat rikoslakia. Rangaistusten perustana ovat teot ei tekijä. Tämä siksi, että järjestelmä kohtelisi ihmisiä tasapuolisesti. Samasta rikoksesta pitäisi siis tulla samanlainen rangaistus. Kyseessä ei ole mikään helppo tehtävä. Vankeus- ja sakkorangaistukset ovat yhteiskunnan määräämiä seuraamuksia rikoksiin syyllistyneille, niiden tarkoitus on osoittaa, että meidän yhteisiä sääntöjämme ei voi rikkoa ilman, että siitä joutuu vastuuseen. Uhrin hyvitys tulee mahdollisten vahingonkorvausten kautta. Kyseessä on kaksi eri asiaa, jotka kuitenkin sotkeutuvat todella helposti toisiinsa. Mitä vakavampi rikos on kyseessä sitä pienempi mahdollisuus on siihen, että uhrin elämä koskaan palaa sellaiseksi kuin se oli ennen rikosta. Uhrin elämää ei korjaa se, että tekijä säilötään loppuiäkseen vankilaan, eikä mikään raha korvaa rikoksesta syntyneitä vaurioita. Ehkä olisi aika miettiä, olisiko olemassa muunlaisia tapoja reagoida rikoksiin ja uusia tapoja rikosten aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen?

Toinen asia, jota jäin miettimään on se, että esimerkiksi vankeusrangaistuksen kärsimys syntyy vapauden menettämisestä. Vankilan tarkoitus ei ole tuottaa minkäänlaista muuta kärsimystä. Itseasiassa päinvastoin, vankilan tehtävänä on tehdä työtä sen eteen, että rangaistustaan suorittavat ovat vapauduttuaan mahdollisimman kykeneviä liittymään takaisin yhteiskuntaan. Olisihan ihan kummallista, mikäli järjestelmä, joka on luotu tuomaan turvaa ja järjestystä, aiheuttaisi uusia ongelmia? Tästä asiasta käydään ihan liian vähän keskustelua. Voimme joko valita kovan linjan, vaatia kovempia rangaistuksia, pitää ihmisiä pitempään vankiloissa. Kuitenkin käsittääkseni kaikki tutkimukset osoittavat, että rikollisuus ei vähene tiukempien rangaistusten myötä. Jos niin olisi, eikö se tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi Teksasissa ei tehtäisi lainkaan rikoksia kuolemanrangaistuksen häilyessä mielessä?

Suunta, jonka voimme valita, kulkee kohti ihmisten kuntouttamista ja sen varmistamista, että vankilasta vapauduttuaan rangaistuksensa suorittaneilla on mahdollisuus selvitä ihan laillisin keinoin. Tämä vaatisi huomattavaa panostusta koko rikosseuraamusalalle. Kunnioitan suuresti ihmisiä, jotka tällä hetkellä työskentelevät alalla. Heille lankeaa kohtuuton osa esimerkiksi päihde- ja mielenterveystyöstä, joka pitäisi tehdä vankilan ulkopuolella. Asiakasmäärän kasvaessa (ja ehkä asiakkaiden ongelmien vaikeusasteen kasvaessa) vankiloita lakkautetaan, henkilökunnan määrä vähenee ja rikkana rokassa ovat jatkuvat organisaatiomuutokset.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että yhteiskunnissa, joissa ihmisten luottamus toisiinsa ja viranomaisiin on suuri, vankimäärät ovat pieniä. On meistä itsestämme kiinni arvostammeko tätä luottamusta ja panostammeko siihen, että se pysyy ennallaan tai jopa kasvaa. Mitä meidän pitää tehdä, jotta mahdollisimman moni kunnioittaisi yhteisiä sääntöjämme? Mitä voisimme tehdä luodaksemme sellaisen järjestelmän, jossa rangaistuksensa suorittaneet olisivat motivoituneita jatkossa noudattamaan näitä sääntöjä? Mitä voisimme tehdä, jotta rangaistuksensa kärsineillä olisi mahdollisuus integroitua takaisin yhteiskuntaan?

Saturday, February 5, 2011

Democracy?

We have all seen stories about Egypt. Many of us follow the situation through social media as I do. For example Twitter is full of tweets about Egypt. The more I read, the more I get annoyed of the attitudes of us, who live in western coutries. It seems that the biggest fear is, that the power is going to end up to islamists. It's sad, that we can speak of democracy and then say from outside, who would be the best to create that democracy and all in the same sentence.

Democracy is a process. We can't wrap it up and give it as a present and say, that you have to use this. It has been tried and every time it has failed to work. Democracy is born from within not from outside. People have to want it, because otherwise they won't be active citizens. The process from dictatorship or from very authoritarian system takes time and unfortunately many times it takes also victims. From outside we can support those, who work towards democracy, but we can't say, what kind of society they should create. We should listen more and respect other cultures and religions. If western counries have supported the worst dictators in the past and also in this very moment, it is hypocritical to lecture about democracy.

It would also be a perfect moment spend a little time to think, how democratic society we ourselves live. Has every citizen a true possibility to have an effect to our society or to the issues that touch his/her life? Do we have a system, that supports active citizenship? Do we have a culture, where we can freely speak of important issues and where we feel, that we are heard?

For example if the percentage of those, who vote in the major elections is falling rapidly, what is the level, when we can't anymore say, that we have a living democracy? It isn't enough, that we have a right to vote, we need a society, that supports active citizenship, open conversation, accepts diversity and appreciates it's citizens.

Tuesday, January 25, 2011

Fairly legal

There has been numerous tv-shows about law and lawyers as long as we have had televisions. Now there are also a show, where the main character is a mediator. The show is called Fairly legal and you can watch the trailer here http://www.youtube.com/watch?v=SNqEEHHeqtI and the whole show from http://www.usanetwork.com/series/fairlylegal/video/fullep/ .

When I watched the trailer and 15 minutes of the show, I had to wonder, what all of that had to do with mediation. I am mediation advisor and my office mediates victim-offender cases. The main point in our mediation is, that the participants have a discussion (or in best cases dialogue) with each other and the mediator is there to support the process, helping participants if they need help. The solution isn't as important as the process of mediation. But good process can lead in situation, where participants create their own solution, and by doing that have a experience of fairness and reconciliation. In best cases everyone wins.

In Fairly legal trailer it's said, that "Kate solves people's problems". I am not a mediator because I want to solve problems of other people, I have enough problems of my own, thank you. I am a mediator, because I want to support people to solve their own problems. My job is to support people to talk to each other, my job is to listen, make questions and sometimes make visible, what people want and need. I am not a party in mediation, but I do have an effect and I hope that effect helps people to talk and listen each other.

Our mediations are always voluntary. If we try to achieve such mediations, where everyone feels, that they have been treated equally and fairly, it's important that they make their decision themselves. We can't define, what kind of decisions are good for others. Sometimes agreements sound redicilous, but they have an enormous meaning for those, who have made the agreement.

I really hope, that there will be a show in future, which tells a more real story of mediation. Because mediation at it's best is unbelievable experience, have all kinds of emotions in it, repairs broken relationships and create new positive ones and shows us how much unused strenghts and abilities people have. It gives us hope, that we can create world, where people are able to listen each other.